Při řezání ozubeným listem řeže spojitá pásová pila jedním směrem s rovnoměrným řezným účinkem, kdy zatížení zubu je rovnoměrně rozloženo. Získané třísky mají konstantní tloušťku.

Pásové pily lze použít pro předřezávání, přímé řezání nebo vyřezání obrysů.

Dále existují další pilové aplikace, jako jsou vykružovačky, vratné pily a děrovačky.

Výběr polotovarů