Tváření za studena, ražení kovů

[Oceli pro práci za studena / Oceli pro práci za tepla]

Simulace umožňují optimalizaci výrobních procesů. Mohou se vypočítat poloměry tvarování, tlaky působící na nástroj a průběh tečení materiálu. Aby bylo možné tyto simulace přenést do reality, potřebujete předprogramovaný materiál s reprodukovatelnými vlastnostmi, které splňují stanovené požadavky.


Výběr polotovarů