Protlačování (extruze)

[Oceli pro práci za tepla]

Přímé protlačování (extruze)

Přímé protlačování je nejčastěji používaným způsobem protlačování, při kterém  se protlačovaný blok tlačí trnem proti matrici. Tření vznikající mezi blokem a vnitřním průměrem objímky limituje délku objímky. Materiál, který se protlačuje, se vždy deformuje na konci objímky. Proto je v této oblasti zvýšené zatížení působením teploty a opotřebení, které vedou k velkému namáhání v této oblasti.

Přesto, že jde o nejstarší proces protlačování, jsou i v současné době používané objímky bez regulovaného ohřívacího systému. Moderní lisy, mající kratší délky objímek ,jsou obvykle vybaveny zónově-regulovaným odporovým ohřívacím systémem a někdy i částečně chladicím systémem.


Nepřímé protlačování (extruze)

Proces nepřímého protlačování nabývá v posledních letech na významu. Při tomto procesu se celá objímka s protlačovaným  blokem materiálu tlačí přímo na pevný protláčecí trn s matricí. Z toho vyplývá, že tření mezi blokem a vnitřní vložkou objímky je zanedbatelné. To umožňuje použití velmi dlouhých objímek tzn. vyrobit dlouhé výrobky. Výsledné dlouhé lisovací časy vedou zase k vyššímu tepelnému namáhání komponent objímky.

Protože protlačovaný blok materiálu musí projít skrz otvor v protlačovaném trnu, průměr tohoto otvoru v trnu limituje vyrobitelný rozměr protláčeného profilu. Aby bylo možné produkovat širokou škálu výrobků, vyrábějí se tyto protlačovací trny obvykle s velkým otvorem. To vede k vysokému tlakovému zatížení trnu, proto je potřeba pečlivě vybírat z jaké jakosti se vyrobí. Většina lisů pro nepřímé protlačování je vybavena objímkami s délkou více než 1200mm, z čehož vyplývá, že vícezónový topný a chladicí systém jsou standardem. BW030_Special steels and tools for tube and rod extrusion