Kování (teplé / poloteplé)

[Oceli pro práci za tepla]

Kování je objemové tváření zahřátého kovu pomocí úderů a rázů. Volba nástrojových ocelí se řídí v první řadě podle použitého procesu kování.

Zápustkové kování

Při volném kování na bucharu je kovaný materiál, nahřátý na kovací teplotu , jen krátce v kontaktu s bucharem a kovadlinou. Proto je buchar a kovadlina méně tepelně namáhána. Při tomto procesu však dominuje mechanické namáhání. Je tedy velmi důležité, aby používaná ocel pro práci za tepla disponovala dobrou houževnatostí.

Kování v zápustce se uskutečňuje prostřednictvím úderů bucharu nebo vysokého tlaku kovacího lisu, případně kovacího zařízení.
Při zápustkovém kování je kovaný tvárný materiál, nahřátý na kovací teplotu , údery bucharu vtlačován do dutiny zápustky. Kontakt kovaného materiálu se zápustkou je tedy delší, čímž dochází k vysokému tepelnému namáhání zápustky. Proto jsou zde nasazovány oceli pro práci za tepla legované Cr a Mo, které mají vysokou odolnost proti popuštění tvrdosti, vysokou pevnost a odolnost proti opotřebení při vyšších teplotách a zároveň vysokou houževnatost při vyšších teplotách.

Kování na plněautomatických kovacích zařízeních

Plněautomatické postupové kovací stroje jsou kovací zařízení, na výrobu nejnáročnějších tvarů z materiálů, které jsou těžko tvárné, ve vícero krocích postupného tváření. S těmito lisy se vyrábějí nejčastěji symetrické rotační díly. Ohřev polotovaru na kovací teplotu, transfér kusů, obstřihování výronků a vlastní vícekrokové tváření je plně automatické.

Kování poloteplé

Pod tímto označením se rozumí proces tváření, ve kterém je materiál tak dlouho předehříván, dokud nenastane za daných podmínek trvalé deformační zpevnění. To znamená, že materiál je pak tvářen těsně pod teplotou rekrystalizace. V praxi tímto rozumíme tváření ocelí v teplotním rozsahu od 650 do cca. 950 ° C. Tyto rozsahy teplot leží podstatně níže, než jsou teploty konvenčního kování 1100-1250 ° C.

 

Výběr polotovarů