Tlakové lití

[Oceli pro práci za tepla]

Při tlakovém lití se tekutý kov vstřikuje do formy s přesným tvarem, v níž tuhne za působení tlaku. Tímto procesem se zpracovávají materiály s nízkou teplotou tání jako je cín, slitiny olova a zinku, dále materiály se střední teplotou tání jako je hliník, hořčík a jeho slitiny, až po slitiny mědi s vyšší teplotou tání.

Při procesu odlévání do studené komory se roztavený kov odebírá dávkovacím zařízením  z tavící pece  a vlévá se do odlévací komory. Následně se nalitý kov pomocí hydraulického pístu vtlačí do dutiny formy,kde chladne. Vzhledem k tomu, že odlévací komora nepřichází do styku s roztaveným kovem během celého procesu odlévání a je tedy na rozdíl od taveniny chladná, používá se termín "studená komora". V procesu odlévání do teplé komory je odlévací komora v trvalém kontaktu s roztaveným kovem tzn. je na teplotě taveniny.

Vzhledem k tomu, že slitiny hliníku a mědi reagují s ocelovým povrchem odlévací komory, delší kontakt těchto tavenin s částmi nástroje vede k erozi a korozi. Z tohoto důvodu se tyto kovy odlévají do studené komory. Aby
se zaručilo rovnoměrné odlití bez předčasného tuhnutí na tenkých dílech, je tavenina lisovaná pod tlakem 200 - 300 barů. Díky vysokému tlaku je proces odlévání velmi rychlý. Dokonce i velké formy pro hliníkové odlitky o hmotnosti několika kilogramů se naplní do několika sekund.

V současnosti se přibližně 80% hliníkových odlitků vyrábí s použitím odlévání do studené komory.

Výběr polotovarů