Poloteplé lisování plechů

[Oceli pro práci za studena / Oceli pro práci za tepla]

Tváření plechů za tepla je proces výroby výlisků z vysokopevnostních a super-pevných plechů (22MnB5 apod.). Vysoká pevnost výlisků, až 1500MPa , se získává martenzitickou transformací během kalení v chlazeném nástroji. Používají se dva procesy. Přímé tváření plechů a nepřímé tváření plechů.

 

Přímé tváření plechů za tepla

Při přímém lisování plechů probíhá tváření a ohřev plechu ( austenitizace ), v jednom kroku. Po vytvarování a zakalení (ochlazení komponent ) jsou výlisky obstřiženy do konečného tvaru.

Nepřímé tváření plechů za tepla

Při nepřímém lisování plechů je plech tvářen v měkkém stavu za studena, teprve následně je už vytvarovaný výlisek v nástroji zahřátý na austenitizační teplotu a zakalený přímo v chlazeném nástroji.

 

BW065_Tool steels for hot stamping

Výběr polotovarů