Privacy Policy/Imprint

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení

Tato stránka uvádí zákonné informace vztahující se k vystupování společnosti voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o.  (“vHPM“) na internetu (http://www.bohler.cz/). Informace, které vHPM zpřístupňuje na této webové stránce, byly sestaveny s nejvyšší možnou pečlivostí a jsou pravidelně aktualizovány a rozšiřovány s ohledem na správnost a úplnost svého obsahu. Omlouváme se za jakékoli neúmyslné a náhodné chyby, které se přesto vyskytnou, a žádáme, abyste je omluvili.

vHPM vylučuje jakoukoli odpovědnost či záruku vzhledem k přesnosti, úplnosti a aktuálnosti informací dostupných na této stránce nebo k jakýmkoli následkům vyplývajícím z použití těchto informací. Obzvláště se toto vztahuje také k webovým stránkám, ke kterým je zde odkazováno prostřednictvím hypertextových odkazů. Jedná se o webové stránky, na jejichž obsah nemá vHPM žádný vliv. V důsledku toho vHPM vylučuje jakoukoli odpovědnost za obsah na takových stránkách. vHPM nepotvrzuje přesnost a správnost informací na těchto stránkách a není zodpovědná za jakékoli škody způsobené použitím těchto informací nebo za adekvátní opatření na ochranu údajů.

vHPM si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat zpřístupněné informace a údaje bez předchozího upozornění. Tam, kde naše stránka obsahuje vyjádření týkající se budoucnosti, jsou tato vyjádření založená na názorech a hodnocení vedení vHPM, a podléhají tak rizikům a nejistotám. vHPM nemá povinnost vyjádření vztahující se k budoucnosti aktualizovat. Jakákoli odpovědnost za taková vyjádření je výslovně vyloučena.

Jakákoli rozhodnutí, která uživatel učiní na základě informací obsažených na webové stránce vHPM, spadají výhradně do jeho vlastní odpovědnosti. vHPM vylučuje jakoukoli svou odpovědnost za jakékoli škody, zejména následné škody, které vzniknou ve spojení s použitím informací zpřístupněných na webové stránce vHPM. Především pak informace zpřístupněné na webové stránce vHPM nepředstavují výzvu k nákupu a obchodování s akciemi vHPM.

Obsah, včetně obrázků a grafického návrhu webové stránky vHPM, je předmětem autorskoprávní ochrany a dalších zákonů chránících duševní majetek bez ohledu na jakékoli vymezení (jako jsou znaky ©, ®, nebo ™).

Kopírování dokumentů je povoleno pouze k osobnímu a informativnímu použití. Jakékoli jiné kopírování, distribuování, reprodukování nebo šíření nebo jiné použití včetně použití textů, částí textů, obrazového materiálu nebo softwaru, který lze přímo, nebo nepřímo získat z webové stránky vHPM, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem vHPM. Prostřednictvím této webové stránky není udělena žádná licence k použití duševního majetku společností skupiny vHPM. Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky použité na webových stránkách skupiny vHPM jsou chráněny právem na obchodní značku. To se obzvláště vztahuje na firemní loga a názvy.

vHPM vítá váš zájem o naši skupinu a její produkty. Abychom byli schopni plně uspokojit vaše informační požadavky, může se stát, že vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních informací je zcela dobrovolné. Každý uživatel webové stránky vHPM souhlasí, že vHPM získává neomezená práva k údajům, která uživatel poskytne.

Jakožto globální podnik, skupina voestalpine provozuje několik webových stránek po celém světe. Jakékoli infomarce, které poskytnete webové stránce v jakékoli zemi, mohou být elektronicky přeneseny na stránky v jiných zemích. Tak mohou tyto informace být použity, uloženy nebo zpracovány mimo zemi, ve které byly získány. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými opatřeními na ochranu dat v daných zemích.

V České republice jsou osobní data uživatele předmětem zákona o ochraně osobních údajů a jsou využívána skupinou vHPM pouze v rozsahu nezbytně nutném pro osobní zákaznickou službu nebo správu hlavních dat zákazníka.

 

Další informace

Za účelem snazší čitelnosti jsou odkazy k osobám obecně genderově nespecifické. V případech, kdy je k osobám odkazováno v mužském rodě, jsou automaticky zahrnuti také zaměstnanci ženského pohlaví.

Je používán nástroj Google Analytics od Google Inc. za účelem zvýšení efektivity této webové stránky. Do vašeho počítače je uložen tzv. „cookie“, aby informace týkající se vašeho použití stránky (včetně vaší IP adresy) mohly být analyzovány programem Google Analytics. Vaše data jsou analyzována anonymně. Google používá tyto informace k vylepšení produktů a služeb společnosti. Ve svém prohlížeči si můžete zvolit nastavení, které zamezí uložení cookies na vašem harddisku. V takovém případě je možné, že nebude moci správně zobrazit celou webovou stránku.

 

voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o.

Evropská 178

160 00 Praha 6, Czech Republic

T.: +420 233 029 800

E-mail: info.cz@voestalpine.com

IČO 25089561

DIČ CZ25089561

Registrace: MS v Praze, oddíl C, vložka 48763