Speciální řezné nástroje

[Nástroje pro třískové obrábění]

Existují speciální aplikace, které nelze přiřadit jednomu konkrétnímu segmentu. Tyto aplikace rychlořezných nástrojů jsou seskupeny zde. Například to jsou:

Výběr polotovarů