Zušlechtěné oceli a precipitačně vytvrditelné oceli

Vývoj stále větších plastových dílů způsobuje také stále vyšší nároky na správné tepelné zpracování forem. Za účelem eliminace rozměrových změn a vzniku napěťových trhlin se pro velké formy používají nástrojové oceli ve zušlechtěném stavu. Tyto oceli jsou zušlechtěny na tvrdost 290 - 400 HB / ca. 30 - 43 HRc. Při této tvrdosti si ocel zachovává svou dobrou obrobitelnost a zároveň si drží dobrou odolnost proti opotřebení a přiměřenou pevnost.

Hlavní výhody zušlechtěných ocelí:

• Po opracování není potřeba další tepelné zpracování
• Jsou vhodné i pro formy velkých rozměrů

 

 Oceli vyrobené procesem práškové metalurgie. PM quality


 

Oceli tavené a odlité ve vakuu


 Oceli na plasty v provedení elektrostruzkově přetaveném. ESU/ESR quality


 

Oceli se speciálním tepelným zpracovánímVýběr polotovarů