Zamezení radioaktivní kontaminace v produktech z oceli

Print

Maximálně přípustné koncentrace aktivit radioaktivních nuklidů v různých materiálech jsou upraveny v rakouském zákoně o ochraně před zářením a v příslušných nařízeních. Na mezinárodní úrovni udává IAEA Safety Guide RS G 1.7 radiologická kritéria pro dlouhodobě účinné radioaktivní nuklidy v obchodním zboží a ve zboží a uvádí i mezní hodnoty pro všechny relevantní radioaktivní nuklidy.
Tyto zákonem stanovené mezní hodnoty dodržujeme pro své produkty, k čemuž jsou v našich nákupních podmínkách zavázáni i naši dodavatelé, aby dodávali pouze suroviny a polotovary „bez radioaktivity“.
Dokonalé vstupní kontroly šrotu a slitinových materiálů se provádějí za pomoci portálových monitorů pro nákladní automobily a železnici.
Všechny materiály roztavené u společnosti Böhler Edelstahl jsou podrobovány měření aktivity gama. Pokud by se při této kompletní zkoušce námi vyrobený produkt projevil skutečně někdy jako radioaktivní, je prostřednictvím organizačních opatření zajištěno, aby nebyl expedován zákazníkovi.
Měřící technika, kterou máme k dispozici, umožňuje pro radioaktivní nuklid Co-60 bezpečné prokázání koncentrace aktivity daleko pod zákonem stanovenou mezní hodnotou ve výši 0,1 Bq/g dle rakouského nařízení o ochraně před zářením popř. dle dokumentu AIEA Safety Guide RS G 1.7.

Portálový monitor radioaktivity  - vjezd do závodu Böhler

Portálový monitor radioaktivity – vjezd do závodu Böhler


Vyhledávání